GPS monitoringGPS Smart INT – Vozidlová GPS monitorovacia jednotka určená pre online sledovanie vozidiel a pracovných strojov. Je vybavená vstavanými anténami GSM a GPS, vďaka čomu umožňuje jednoduchšiu montáž aj na skryté miesto vo vozidle. 

GPS jednotka umožňuje pripojenie príslušenstva na rozlišovanie súkromných a služobných jázd, identifikáciu vodiča pomocou ID setu. Ďalej je možné pripojiť teplotný snímač na sledovanie teploty, palivovú sondu na vyhodntenie hladiny a spotreby paliva, alebo využiť vstup na sledovanie chodu prídavného zariadenia (bufík, hydromotor,čerpadlo atď).

  • 1x vstup pre monitorovanie stavu zapaľovania
  • 2x vstup pre monitorovanie doplnkového zariadenia napr rozlišovanie súkromných/služobných jázd alebo iného príslušenstva, hydromotor práca stroja a pod.
  • 1x vstup pre 1vodičové pripojenie ID setu na identifikáciu vodiča alebo teplotného snímača
  • 1x doplnkový analógový vstup
  • 2 x výstup do 150mA

Pracovné napätie : 10-30 VDC

Odber prúdu:

  • Max počas gprs: 150mA r.m.s
  • Nominál: 65mA r.m.s
  • Deep sleep: 2 mA

Rozmery jednotky: 55 x 55 x 15 mm

 

Cena s montážou a aktiváciou cca.: 180€